• مارس 25, 2016
  • از
فرشته ها وجود دارن
اما بعضی وقتا چون بال ندارن ما بهشون می گیم دوست
تولدت مبارک باشه دوست خوبم
+محمد71
محمد71
خیلی ممنونم بهار واقعا لطف داری شرمندم میکنید .واقعا مرسی واقعا ازت ممنونم
محمد71
ممنونم ازت بهار واقعا شرمندم کردی بازم تشکر میکنم.خیلی لطف کردی