مارس 17, 2016 از
اینجا تهران است #بوی دود جانشین بوی #عود شده است #هر نفسی که فرو میرود #مخل حیات است #و بلای جان #حبس کن کبوترت را در قفس #لااقل اینگونه در عوض ازادی #زندگی را به او هدیه داده ای