می 2, 2016 از
Farzin
این یعنی چی؟!!!!!!
FARNAZ
خخخخخخخخخخخخ خودمم نمیدونم
المیرا2016
شرحی بدهید توضیحی چیزی؟