می 7, 2016 از
هرکی میشناستش بگه اخرین کارش چی بوده؟؟چی داده بیرون؟؟
زمین
یه توپ دارم قلقلیه سرخ سفید ابیه .. درست گفتم
المیرا2016
خخخ نخیرم تا اون جایی که میدونم اخرین کارش باتهی خونده بود اسمشو بگم؟ حذفم نمیکنید