می 28, 2016 از
این نقطه ضعفه منه خودم گفتم ولی سواستفاده نکنیداااااا
FARNAZ
خخخخخخخخخخخخخخخخ عجب نقطه ضعفه بزرگیییییییییییییییییییییییییی ییییییی