جولای 6, 2016 از
من که الفرار داداشی دیا😆😆
دیااکو
صبر کن دارمممممممممم براااااااااااات
مرزبان
چی داری براش برا منم بیار