اکتبر 14, 2016 از
جورج 180 کیلو وزن داشت، زنش به خاطر وزن زیادش اونو ترک کرد. اما جورج به خوردنش ادامه داد چون هیچی مهم تر از شکم نیست😐✋ پ ن: عکس سمت راست رو همینطوری الکی گذاشتم😐😂