دسامبر 18, 2016 از
سلام گرتوپی ها خوبین خوشین من که نیستم شماها هم نیستید زود سریع بیایین اعلام حضور کنید ببینم چند نفر به گرتوپ سرمیزنن هنوز دوسش دارن
علی شاهکار
منم هستم
دیااکو
افرین یه شما دوتا فسیل های گرتوپ
المیرا2016
منم هستم