shiva

زندگی میکند در ایران · · زن
shiva
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
shiva
اکنون دوست هست با
shiva
یک تصویر جدید ارسال کرد
دلت که گرفته باشد … شادترین آهنگها روضه خوانی میکنند … شلوغ ترین مکانها ، تنهاییت را به رخت میکشند … و شادتری...
shiva
یک تصویر جدید ارسال کرد
عشق چیست؟
عشق
همین خنده های ساده ی توست
وقتی
باتمام غصه هایت!
می خندی،
ازتمام غصه هایم رهامیشوم...
shiva
اکنون دوست هست با
shiva
اکنون دوست هست با
shiva
اکنون دوست هست با
shiva

shiva به سایت ما پیوست.
1 Liked
شما این را دوست دارند
نمایش بیشتر